Orona datutan

Salmenta finkatuak (Milioika euro)

D

Oronaren salmenten bilakaera 2005etik

Inbertsioak (Milioika euro)

D

Oronak 2005etik egindako inbertsioak

Langileak

D

Langile-kopurua 2005etik

Emaitza finkatuak (*)(Milioika euro)

D

Emaitza finkatuen bilakaera 2005etik, milioi eurotan

* EBITDA

Urteko txostena

Sartu gainerako urteko txostenetara